Regulamin

Regulamin sklepu internetowego
FABRYKA ZAPROSZEŃ


§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.fabrykazaproszen.pl prowadzony jest przez firmę:

  Fabryka Zaproszeń Malwina Janiszewska 
  26-600 Radom, ul. Mjr. Jana Piwnika "Ponurego" 5/62
  Nip:
  7962774895
  www.fabrykazaproszen.pl
  pracownia@fabrykazaproszen.pl 
  zwaną dalej Sprzedającym
 2. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta zwanego dalej Kupującym - będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

 3. Wszelkie Produkty są rzeczami nieprefabrykowanymi, wytworzonymi według specyfikacji Kupującego, na jego indywidualne zamówienie oraz służą zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb w rozumieniu art. 38 pkt 3) ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumentach (Dz. U. z 2014 r., nr 827)
 4. Kontakt ze Sprzedawcą odbywa się:
  Przez pocztę elektroniczną na adres e-mail: pracownia@fabrykazaproszen.pl
  Przez telefon kontaktowy: 691 296 100
  Osobiście w Warszawie, ulica Grójecka 43 / 1a - od pon - pt w godz. 10-17
  lub Radom, ulica Mjr. Jana Piwnika "Ponurego" 5 lok. 62 -
  po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym

 

§2. WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA

 1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej: www.fabrykazaproszen.pl
 3. Czas realizacji Zamówienia wynosi od 5 do 14 dni roboczych.
 4. Czas realizacja zamówienia liczony będzie od momentu spełnienia przez Kupującego jednocześnie warunków: akceptacja projektu do druku i wpłata należności za usługę na konto Sprzedawcy. 
 5. Zamówienia złożone w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
 6. Złożenia zamówienia można dokonać wyłącznie po Zalogowaniu się Kupującego na stronie sklepu.
 7. W Formularzu Zamówienia Kupujący zobowiązany jest podać numer telefonu oraz adres e-mail.
 8. Potwierdzenie zawarcia umowy zostanie przesłane Kupującemu drogą mailową.
 9. Zaakceptowanego i opłaconego zlecenia nie można anulować.
 10. Istnieje możliwość zamówienia próbek wybranego zaproszenia z własną personalizacją.
  Koszt wykonania próbek jest taki sam jak koszt zaproszenia. Nie ma minimalnych ilości.

 

§3. PŁATNOŚCI

 1. Ceny podane w sklepie internetowym wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto.
 2. Do każdego zamówienia dołączany jest Rachunek.
 3. Płatności dokonuje Kupujący przed realizacją zamówienia. Kupujący zobowiązany jest zapłacić za zamówienie przelewem bankowym na podany poniżej nr konta lub zapłacić osobiście przed realizacją zamówienia w siedzibie firmy : 

  Dane do przelewu:
  Płatności w PLN

  Fabryka Zaproszeń Malwina Janiszewska
  26-600 Radom,
  ul. Mjr. Jana Piwnika "Ponurego" 5/62

  Numer konta: mBANK   85 1140 2004 0000 3402 7562 5204

 4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany cen produktów. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w poprzednim zdaniu, realizowane będą na zasadach obowiązujących w momencie ich składania. Niniejszy zapis nie dotyczy produktów objętych jakąkolwiek formą promocji lub wyprzedaży, jeżeli doszło do wyczerpania zasobów takich produktów.

 

§4. DOSTAWA

 1. Wybór sposobu dostarczenia przesyłki dokonywany jest przez Kupującego podczas składania zamówienia. Kupujący może wybrać następujące sposoby odbioru zamówionych produktów:
   
  Przesyłka kurierska DHL paczka - 18 zł brutto
  Przesyłka kurierska DHL koperta - 12 zł brutto ( do 1 kg )
  Odbiór osobisty w siedzibie firmy - bez dopłaty
   
 2. Koszty dostawy ponosi Kupujący.

 

§5. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Zgodnie z art. 38 pkt 3 ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumentach (Dz. U. z 2014 r., nr 827 Kupującemu będącemu konsumentem nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdyż przedmiotem świadczenia jest  rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

 §6. REKLAMACJE

 1. W przypadku ujawnienia wady, uszkodzenia lub niezgodności towaru z umową Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedającym oraz złożyć pisemną reklamację w ciągu 10 dni, do której Sprzedający ustosunkuje się pisemnie w przeciągu 14 dni roboczych.
   
 2. Wszelkie reklamowane produkty prosimy kierować na adres korespondencyjny: 

  Fabryka Zaproszeń
  26-600 Radom
  ul. Mjr. Jana Piwnika "Ponurego" 5/62
 3. Koszty wysyłki reklamowanego towaru ponosi Kupujący.
   
 4. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Kupującego dotyczące koloru czy struktury papieru lub koperty nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.
   
 5. Po akceptacji i zatwierdzeniu składu tekstu na kartach i zaproszeniach nie uwzględniamy reklamacji związanych z błędami i wadami tekstu. Firma Fabryka Zaproszeń nie jest zobowiązana do oceny poprawności przekazanych do druku tekstów i korygowania w nich ewentualnych błędów.

§7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany obowiązują z chwilą ich ogłoszenia na stronie internetowej sklepu internetowego. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w niniejszym punkcie, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.
   
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z 30 maja 2014 o prawach konsumenta oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.).
   
 3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za powstałe braki magazynowe spowodowane bieżącą sprzedażą.
   
 4. Regulamin obowiązuje od dnia 25.06.2015 r.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl